Warsztaty bibliodramy – „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

bibliodrama_zlo_dobrem_zwyciezaj-3

Dobre Miejsce – Katolickie Centrum Kultury zaprasza na kolejne warsztaty bibliodramy, które poprowadzi ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski.

Tym razem tematem wiodącym będzie znane hasło: „zło dobrem zwyciężaj”.


Czym jest walka i o jaką walkę chodzi? Jak odróżnić dobro od zła? Na czym polega prawdziwe zwycięstwo? Na te i inne pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi zanurzając się w Biblię i jej treści. Inspiracją będą m.in.: historia walki Jakuba, opowieść o kobiecie kananejskiej, historia walki Dawida z Goliatem, Jana Chrzciciela z Herodem, Jezusa zmagania z faryzeuszami, a także zwycięstwo Jego dokonane w Ogrójcu i na Golgocie.


Warsztaty bibliodramy: „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

Dobre Miejsce ul. Dewajtis 3 wej. A

Termin: od 2022-06-11 do 2022-06-12


Bibliodrama jest sposobem interakcyjnego odczytywania Biblii. Tekst czyta się dobitnie (np. Maria i Marta w rozmowie z Panem Jezusem, Łk 10,38-42) i po omówieniu wstępnym odgrywa się go w formie scenki. Następnie wydobywa się doświadczenia grających i patrzących. Dalej bierze się pod uwagę religijne i życiowe problemy uczestników. Doświadcza się biblijnego świadectwa wiary. Jest to wspólny proces umożliwiający grupowe spotkanie z tekstem. W bibliodramie nie chodzi tylko o czytanie Pisma świętego z podziałem na role, ale o osobiste wypełnienie danej roli i wyższe, wspólne i bardzo refleksyjne przyswojenie treści przez uczestników.” (R. Kollmann, Bibliodrama w doświadczeniu i badaniach naukowych)


bibliodrama_zlo_dobrem_zwyciezaj

Bibliodrama:

  • to szczególne spotkanie z Biblią i jej bohaterami;
  • to głębokie religijne doświadczenia, w których człowiek doznaje połączenia dwóch światów Boskiego i własnego;
  • to poszukiwanie inspiracji dla naszych konfliktów, walk, kryzysów, cierpień, porażek i nadziei;
  • to odkrywanie własnej tożsamości i osobistej historii życia, zapisanej w obrazach i scenach biblijnych;
  • to doświadczanie cielesne, psychiczne i duchowe ingerencji Boga w losy świata i życia każdego z nas;
  • to niezwykłe spotkanie w grupie osób odgrywających sceny biblijne;
  • to droga osobistego rozwoju, wzrostu, dojrzewania inspirowana mądrością i świętością Biblii.

Prowadzący:   

ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski

ks_romuald_jaworski

– teolog, psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Współtwórca Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Polsce. Profesor psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kapłan katolicki Diecezji Płockiej.


PROGRAM BIBLIODRAMY – „ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ”

11.06.2022 (9:00 – 18:30)

08:45 – rejestracja

09:00 – blok warsztatowy

10:30 – przerwa kawowa

10:45 – blok warsztatowy

12:30 – obiad

13:30 – blok warsztatowy

15:00 – przerwa kawowa

15:15 – blok warsztatowy

16:45 – przerwa kawowa

17:00 – blok warsztatowy

18:00 – Msza Święta

12.06.2022 (9:00 – 13:30)

09:00 – blok warsztatowy

10:30 – przerwa kawowa

10:45 – blok warsztatowy

12:30 – Msza Święta


Opcje zapisu:

Opcja I – 300 zł (uczestnictwo + obiad)

Opcja II – 400 zł (nocleg + uczestnictwo + obiad)


UWAGA: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (max 30 osób), na warsztaty zostaną przyjęte osoby, które wypełnią formularz rejestracyjny (ZAPISZ SIĘ) oraz dokonają opłaty za uczestnictwo w ciągu trzech dni od dokonania rejestracji. 


DANE DO PRZELEWU:  Dom Rekolekcyjno-Formacyjny  przy W.M.S.D. na Bielanach  01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3  NIP 118-16-17-086  

NR  KONTA :  59 1240 2063 1111 0000 0202 2479 

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ:  – Warsztaty bibliodramy plus imię i nazwisko uczestnika (JEŚLI JEST INNE NIŻ PRZELEWAJĄCEGO!)